УСЛУГИ
  • 24h - Рецепция
  • Wi-Fi безжичен интернет
  • Телефонна централа
  • Факс, купирни услуги
  • Обмяна на валута
  • Зала за конференции, оборудвана с проектор, видео стена и узвучителна апаратура.
  • Румсервиз 10.00-14.30 от 17.00-00.00
  • Безплатен паркинг с видео наблюдение
  • Плащане в Брой, по банка и с карти Visa,Maestro,Master,Visa Electron